FREI (Free) – Screen Print on wooden box, 40x30cm, two colours, unique,

21-FREI-Serigrafie-64x45-Edition-12